18 december 2019

Veiligheid

Koning Willem-Alexander spreekt over veiligheid op de werkvloer

Koning Willem-Alexander bracht 17 december samen met staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een werkbezoek aan Schunk Xycarb Technology in Helmond. Het bezoek stond in het teken van veiligheidsbeleid en veiligheidscultuur op de werkvloer. Metaalcenter Driessen B.V. was daarbij als één van de drie bedrijven uitgenodigd.

De koning en de staatssecretaris hebben met verschillende partijen gesproken over de achtergronden en de inhoud van het veiligheidsbeleid van XyCarb en over de rol van de Inspectie van SZW hierin. Na het gesprek volgde een rondleiding door een deel van de productielocatie waarbij onder meer aandacht was voor de praktijk van de veiligheidsmaatregelen en het veiligheidsbeleid. Afsluitend gingen koning Willem-Alexander en de staatssecretaris in gesprek over de veiligheidscultuur bij bedrijven en over de rol van de Inspectie SZW met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, vakbonden en brancheorganisaties.

Hoe is het zo gelopen?

Naar aanleiding van een controle/bezoek van de arbeidsinspectie begin november dit jaar is de betreffende inspecteur tot de conclusie gekomen, dat het op het gebied van veiligheid op de werkvloer bij Metaalcenter Driessen B.V. goed geregeld is. Zijn verwachting was dat het net zo goed was als de vorige keer (enkele jaren geleden), maar het bleek zelfs nog verder verbeterd te zijn.

Hiervan is blijkbaar melding gemaakt binnen de SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) waarop men zichzelf heeft uitgenodigd om in februari met met ca. 35 arbeidsinspecteurs Metaalcenter Driessen B.V. te komen bezoeken om zo aan collega’s binnen de regio te laten zien hoe het ook kan met veiligheid op de werkvloer.

Rondetafelgesprek

Naar aanleiding van bovengenoemde werd ik dan ook uitgenodigd voor een rondetafelgesprek bij de firma XyCarb te Helmond. Samen met o.a. staatssecretaris SZW Tamara van Ark, Maxime Verhagen etc. hebben we in een korte (uurtje) maar bondige sessie onze genoegens en ongenoegens uitgesproken over de veiligheid op de werkvloer.

Erg inspirerend en een enorme ervaring om op dit niveau te overleggen over de dagelijkse problemen omtrent de veiligheid, controle en handhaving hierop en uiteraard preventieve oplossingen voor de toekomst.

Wat mij betreft een geslaagde bijeenkomst welke een juiste stap in de richting is om de besproken pijnpunten en tekortkomingen in de toekomst te voorkomen.

Dank jullie wel allemaal voor de ontvangst en het vertrouwen!

Altijd op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Deel dit bericht